Pozvánka na náhradní členskou schůzi bytového družstva

MSDB Prachatice s.r.o.

Na základě článku 35 stanov Městského bytového družstva Prachatice, v souladu sustanovením § 636 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), představenstvo družstva svolává náhradní členskou schůzi, která se uskuteční dne 7. září 2022 od 17:00 h v Rožmberském sálu Městského úřadu Prachatice, budova Staré radnice, Velké náměstí čp. 3,
1.  patro.

[wpyog-document id=6]

[wpyog-document id=2]

[wpyog-document id=3]

[wpyog-document id=4]

[wpyog-document id=5]