Stanovení drobných oprav

Stanovení podlahové plochy, drobných oprav souvisejících s užíváním bytu, životnosti zařizovacích předmětů a jejich roční % opotřebení

Město Prachatice, jako vlastník a pronajímatel bytů, stanovuje pro účely výpočtu nájemného podlahovou plochu bytu takto:

1.      Podlahovou plochou bytu se rozumí podlahová plocha bytu vymezená nařízením vlády č. 308/2015 Sb..
2.      Jestliže má místnost zkosený strop pod výšku 2m nad podlahou, započítá se její podlahová plocha jen čtyřmi pětinami.

Město Prachatice, jako vlastník a pronajímatel bytů, stanovuje drobné opravy související s užíváním bytu, životnost zařizovacích předmětů a jejich roční % opotřebení takto:

Drobné opravy související s užíváním bytu se řeší v souladu s nařízením vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

Stanovení životnosti zařizovacích předmětů a jejich roční % opotřebení:
Zařízení Životnost
v letech
Roční opotřebení
v %
el.sporák, vařič 6,6 15
plynový sporák 6,6 15
kombinovaný sporák 6,6 15
kuchyňská linka  5 20
vestavěná skříň 5 20
elektrický bojler 10 10
průtokový ohřívač 10 10
akumulační kamna 6,6 15
kamna na tuhá paliva 5 20
měřící a regulační zařízení 12,5 8
přímotop 5 20
plynový kotel 5 20
elektrický kotel 5 20
kotel na tuhá paliva 5 20

Po dobu životnosti zařizovacích předmětů bude stanoveno roční nájemné z užívání těchto předmětů, a to ve výši ročního % opotřebení stanoveného z pořizovací ceny těchto předmětů.

Po ukončení doby životnosti nebude účtováno žádné nájemné za užívání těchto předmětů.
Schváleno dne 11.1.2016 usnesením Rady města Prachatice č. 979/2016.

Účinnost 1.1.2016