MBDružstvo “Štadvín”

Stanovení příspěvků na činnost družstva a poplatků za úkony pro členy družstva ke stažení pdf
Směrnice o úhradě nákladů za opravy v bytech a nákladů spojených s běžnou údržbou domu pdfke stažení
Stanovy Městského bytového družstva Prachatice pdfke stažení
Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 15.06.2020 od 17:00 hod. pdfPozvánka
Zpráva o činnosti Městského bytového družstva Prachatice pdfke stažení
Rozvaha za rok 2019 pdfke stažení
Rozpočet družstva na rok 2021 pdfke stažení
Výkaz zisků a ztráty za rok 2019 pdfke stažení