Profil společnosti

kliceMSDB spol. s r.o. byla založena 11. listopadu 1998 Městem Prachatice a je jím 100 % vlastněna. Společnost na základě mandátní smlouvy vykonává správu a údržbu bytového a nebytového fondu v majetku Města Prachatice. MSDB spol. s r.o. zároveň zajišťuje správu bytových domů ve vlastnictví i dalších právnických a fyzických osob.
Jednatel společnosti v zastoupení Města Prachatice podepisuje nájemní smlouvy a zajišťuje výběr nájemného a záloh na poskytované služby. Společnost eviduje pohledávky vzniklé neplacením nájemného a v součinosti s odborem KSD MěÚ Prachatice zajišťuje jejich soudní vymáhání, případně soudní výpovědi nájemních smluv.