Nejnovější příspěvky

Milostivé léto II

Upozornění

Na základě právní úpravy tzv. milostivého léta II se fyzickým osobám, které mají peněžitý dluh vůči státu (a dalším veřejnoprávním věřitelům) vymáhaný soudním exekutorem, naskýtá příležitost splnit jejich dluh zjednodušeným a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem. Právní úprava milostivého léta II nabývá účinnosti…
Číst více