Pozvánka na náhradní členskou schůzi bytového družstva

Na základě článku 35 stanov Městského bytového družstva Prachatice, v souladu sustanovením § 636 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), představenstvo družstva svolává náhradní členskou schůzi, která se uskuteční dne 17. května 2023 od 17:00 hodin v Rožmberském sálu Městského úřadu Prachatice, budova Staré radnice, Velké náměstí čp. 1, 1.  patro.

[wpyog-document id=14]