Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva

MSDB Prachatice s.r.o.

Na základě článku 35 stanov Městského bytového družstva Prachatice, v souladu sustanovením § 636 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), představenstvo družstva svolává náhradní členskou schůzi, která se uskuteční dne 19.04.2023 od 17:00 h v Rožmberském sálu Městského úřadu Prachatice, budova Staré radnice, Velké náměstí čp. 1,
1.  patro.

Pozvánka na čl. schůzi 19.04.2023
Rozpočet MBD na rok 2024
Rozvaha MBD 2022
Výkaz zisku a zráty MBD 2022
Zpráva o činnosti a hospodaření 2022 - MBD