Pozvánka na náhradní členskou schůzi bytového družstva

MSDB Prachatice s.r.o.

Na základě článku 35 stanov Městského bytového družstva Prachatice, v souladu s ustanovením § 636 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), představenstvo družstva svolává členskou schůzi, která se uskuteční dne 18. října 2023 od 17:00 hodin v Rožmberském sálu Městského úřadu Prachatice, budova Staré radnice, Velké náměstí čp. 1 – 1. patro.