Pozvánka na náhradní členskou schůzi bytového družstva 15.05.2019

MSDB Prachatice s.r.o.

Na základě článku 35 stanov Městského bytového družstva Prachatice, v souladu s ustanovením  § 636 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), svolávám členskou schůzi, která se uskuteční dne 15. května 2019 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Prachatice, Velké náměstí čp. 3 – 1. patro.

pdf Pozvánka na náhradní členskou schůzi dne 15.05.2019
Rozpočet MBD na rok 2020
pdf Rozvaha MBD 2018
pdf Výsledovka MBD 2018
pdf Zpráva o činnosti a hospodaření 2018 – MBD