Nový systém nahlašování a evidence požadavků nájemníků městských bytů

Od pondělí 16. 2. je na webových stránkách MSDB spol. s r.o. (www.msdb.cz) spuštěn nový systém nahlašování a evidence požadavků nájemníků městských bytů. Jednoduchý formulář na těchto stránkách nájemníkům umožní zadat požadavek na odstranění závady v bytě, či jakoukoli jinou žádost, kterou budou potřebovat se zaměstnanci MSDB řešit. Žádost bude v systému zaznamenána a žadatel si bude moci v následujících dnech sledovat, jak se jeho žádostí řeší. Kdy byla předána k řešení odborné firmě, termín provedení opravy dohodnutý mezi nájemcem a odbornou firmou a termín konečného vyřešení požadavku. Do systému budou pracovníky MSDB zaznamenávány i požadavky nájemníků doručených na MSDB osobní návštěvou, písemně, či telefonicky. Nový systém přijímání a evidence všech požadavků nájemníků na webových stránkách MSDB přinese jak nájemníkům, tak i pracovníkům MSDB transparentní zpětnou vazbu a urychlí řešení případných nedostatků, způsobených například špatně provedenou opravou pracovníkem odborné firmy a zcela vyloučí možnost neřešení jakéhokoli požadavku doručeného na MSDB.