Montáž elektronických indikátorů spotřeby tepla E-INT

Zákon o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb. prostřednictvím své novely č. 318/2012 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 237/2014 Sb., která vyšla ve Sbírce 7. 11. 2014, ukládá stavebníkům, vlastníkům budov nebo společenstvím vlastníků jednotek povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům. Město Prachatice zastoupené MSDB spol. s r.o. tuto povinnost začalo ihned naplňovat tak, že ihned po zveřejnění prováděcí vyhlášky vypsalo výběrové řízení na dodávku a montáž elektronických indikátorů spotřeby tepla E-INT 30.2 s dálkovým odečtem do všech bytů, kde nejsou instalovány. Smlouva o dodávce indikátorů byla s odbornou firmou REKON INSTA spol. s r.o. podepsána 16. 12. 2014 a termín realizace byl dohodnut na období 15. 1. 2015 – 27. 2. 2015. Nájemci bytů budou vždy s předstihem informováni o termínu instalace indikátorů v jejich bytech.