Informace o činnosti MSDB s.r.o.

MSDB Prachatice s.r.o.

Vážení nájemníci městských bytů,

Městská správa domů a bytů s.r.o. spravovala k 31.12.2019 1392 bytů a 334 nebytových jednotek v majetku města, 53 bytových jednotek a 3 garáže v majetku města a Městského bytového družstva (Štadvín) a 200 bytových jednotek jiných vlastníků. MSDB s.r.o. zajišťuje správu a činnost Městského bytového družstva Zlatá stezka 134. Od prosince 2004 MSDB s.r.o. zajišťuje pracovně právní agendu 1 správce a 3 uklízeček ve dvou domech s pečovatelskou službou a 32 domovníků. Hospodářská činnost Města Prachatice byla rozdělena do dvou samostatných účetnictví v roce 2005. Zvlášť je veden městský účet a zvlášť účet bytového domu Zlatá stezka č. p. 134 „Štadvín“.

MSDB s.r.o. zaměstnává 8 pracovníků.

V době mimořádné situace, v souvislosti s pandemií COVID-19, pracovala MSDB s.r.o. v mírně omezeném režimu. Byly omezeny hodiny pro veřejnost a nebyla provozována hotovostní pokladna. Nebyly však přerušeny žádné velké akce – práce na opravě bytového domu Krumlovská čp. 39 ani oprava a celková rekonstrukce 5 bytových jednotek v ulicích Poštovní čp. 115 a Družstevní čp. 236. I nadále jsme za složitých podmínek přebírali uvolněné byty a tyto byty připravovali budoucím nájemníkům pro výběrová řízení. Probíhaly také přípravy a realizace výběrových řízení na další velké akce r. 2020. Největší omezení byla bohužel ohledně prací na vyúčtování záloh na služby r. 2019. Bylo to z toho důvodu, že obě pracovnice, které toto vyúčtování zpracovávají, byly od vyhlášení nouzového stavu na OČR – pečovaly o své nezletilé děti v době uzavření mateřských a základních škol. Z počátku docházely do zaměstnání odpoledne a o víkendu, když měly zajištěno hlídání dětí manželem popř. rodiči, což však bylo stále složitější.  Proto jsme velmi uvítali přijetí zákona č. 209/2020 Sb. ze dne 22.4.2020, podle kterého je pro letošní rok stanovena povinnost doručit vyúčtování nejpozději do 31.8.2020. Přijetí tohoto zákona svědčí o tom, že podobné problémy nenastaly pouze u nás v Prachaticích, ale i v mnoha dalších obcích. Nyní po znovuotevření MŠ a ZŠ již opět pracujeme na vyúčtování v „plné síle“, což pro Vás, nájemníky městských bytů, znamená, že začneme vyúčtování rozesílat s velkou pravděpodobností již příští týden.

Ačkoli máme pro velkou část bytů vyúčtování zpracované, rozesílat vše můžeme až po zpracování posledního bytu. Je to proto, že městské byty jsou zpracovávány jako jeden celek a dokud není dopočítán poslední byt, není možné udělat celkovou konečnou kontrolu.

Slyšel jsem názor, že MSDB vyúčtování schválně pozdržuje co nejdéle, protože prý máme peníze nájemníků uložené v bance a profitujeme z úroků. K tomu bych rád uvedl, že peníze nájemníků jsou uloženy na účtu města Prachatice, ze kterého nemá a ani nemůže mít MSDB s.r.o. žádný profit. Problém však vidím spíše v tom, že mnoho lidí využívá zálohy na služby a energie jako formu spoření. Zálohy mají nastavené nesmyslně vysoké a naše doporučení, aby si jejich výši upravili na výši odpovídající reálným nákladům neberou v potaz. Nejsou žádnou výjimkou více než 30titisícové přeplatky.

Poslední fází vyúčtování je rozesílání přeplatků nájemníkům. Dle zákona je nejzazší termín navrácení přeplatků (stejně jako zaplacení nedoplatků) do 31.8. Letos je tento termín výše jmenovaným zákonem upraven do 31.12.2020. To je relativně dlouhá doba. Má však opodstatnění, neboť do tohoto termínu musí dojít k vyřešení všech reklamací. Po rozeslání přehledů nájemníkům totiž běží zákonná 30tidenní lhůta na reklamaci vyúčtování. V případě, že k nějaké reklamaci dojde, je tato řešena a po vyřešení opět začíná běžet nová 30tidenní lhůta. A až teprve poté, kdy jsou všechny reklamace vyřešeny a lhůta pro podání reklamace vypršela, je možné přikročit k vyplácení přeplatků, což MSDB s.r.o. bez odkladu činí.

Většina přeplatků je stále rozesílána nájemníkům pomocí poštovních složenek. Z důvodu velikého množství toto trvá České poště několik dnů. Nájemníci, kteří nám poskytli pro vyplacení přeplatku číslo bankovního účtu mají tedy své přeplatky k dispozici dříve a navíc bez nutnosti osobně navštívit přepážku České pošty. Rád bych Vás touto cestou opět vyzval k tomu, abyste nám z důvodu zjednodušení i urychlení výplaty přeplatků sdělili Vaše bankovní spojení.

Závěrem bych Vás chtěl ještě jednou poprosit, abyste si nastavily výši záloh odpovídající skutečným předpokládaným výdajům (lze osobně nebo i telefonicky – 388 607 754) a sdělili nám číslo bankovního účtu pro bezhotovostní výplatu přeplatků (pouze osobně v kanceláři MSDB s.r.o.). Přeji si, abyste byli s bydlením v městských bytech maximálně spokojeni a v případě potřeby se neváhejte na nás kdykoli s čímkoli obrátit.

Jsme tu pro Vás.

Ing. Libor Schrenk, jednatel