Doručení vyúčtování a žádost o odložení splátky nájemného

Upozornění

Vážení nájemníci,

vzhledem k mimořádné situaci, v souvislosti s pandemií COVID-19, není možné v letošním roce doručit vyúčtování za služby v termínu, na který jste byli zvyklí. Dle ustanovení § 7 Zákona č. 209/2020 Sb. ze dne 22.4.2020 je stanovena povinnost doručit vyúčtování nejpozději do 31.8.2020. Mohu Vás však ubezpečit, že uděláme vše pro to, abychom tuto lhůtu maximálně zkrátili.

Nájemníci mohou z důvodu pandemie COVID-19 požádat o odklad splátek nájemného popř. části těchto splátek. Žádost o odklad splátek nájemného za období od 12.3.2020 nejdéle do skončení výjimečného stavu doloží nájemce v sídle MSDB s.r.o. (Za Baštou 394, 383 01 Prachatice) bez zbytečného odkladu, spolu s potvrzením o okolnostech prodlení od úřadu práce Prachatice, kterému pro vystavení potvrzení musí nájemce doložit příslušné podklady. Nájemci, kteří využijí možnosti neplatit nájemné po uvedené období, musí dlužné nájemné uhradit do konce roku 2020. Neuhradí-li nájemce tyto odložené splátky do konce roku 2020, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby

Možnost odložení plateb pronajímateli se týká pouze samotného nájemného. Veškeré platby za služby spojené s užíváním bytu, tj. např. elektřina, vodné a stočné nebo plyn, musí být nadále řádně placeny.

Úplné znění Zákona č. 209/2020 Sb. naleznete na tomto odkazu.

Žádost o vydání potvrzení dle zákona č. 209/2020 si můžete stáhnout na tomto odkazu.

Ing. Libor Schrenk

jednatel Městské správy domů a bytů s.r.o.